Óvoda fejlesztés és mini bölcsőde kialakítás Tiszaszigeten

Tiszasziget Község Önkormányzata a Területfejlesztési Operatív Program keretében „Óvoda fejlesztés és mini bölcsőde kialakítása Tiszaszigeten” címen pályázatot nyújtott be. A TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00007 sz. pályázat 2017. április 28-án támogatói döntést kapott, mellyel a 100 %-os támogatási intenzitású 55.500.000,- Ft-os összköltségű projekt megvalósításra kerülhet.

A projektben a Szent Antal Katolikus Óvoda kerül fejlesztésre, valamint az önkormányzati tulajdonban levő 95/2 helyrajzi számú, korábbi művelődési háznak helyt adó ingatlanban kerül sor mini bölcsőde kialakítására. Az óvoda felújítása során a teljes tetőfedés cseréje, az összes helység belső festésének felújítása, illetve két csoportszoba padlószerkezetének felújítása valósul meg. Az új 7 férőhelyes mini bölcsőde kialakítása során egy 169 m2-es alapterületű korszerű kialakítású, eszközökkel felszerelt épület jön létre. A projekt megvalósítása várhatóan 2018.október 31-én zárul.

 

Közbeszerzési eljárás anyagai

Ajánlattételi felhívás

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

1. rész óvoda műszaki leírás

2. rész bölcsőde műszaki leírás

Ajánlattételre felhívottak adatai

Bontási jegyzőköny, jelenlétí ív óvoda2

Összegezés 0818

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés - mellékletek